Třetí generace jaderných reaktorů - 2

ČTYŘI GENERACE JADERNÝCH REAKTORŮ

Aha, takže existují i starší reaktory... A můžeš nám, Nukleone, jen tak „ze staré známosti“, prozradit něco z budoucnosti jaderné energetiky? Přeci: pokaždé, co jedna generace vystřídá druhou, po ní přijde další a po ní zase... Tak, tak. Pozornost energetiků se upíná k výzkumu a k vývoji nové, již IV. generace jaderných reaktorů. Jeden lákavý bonbonek se rýsuje už teď: reaktory IV. generace chtějí naučit využívat jaderné palivo podstatně lépe než jejich předchůdci – třeba i naše dnešní reaktory. Měly by umět využít i vyhořelé palivo ze současných reaktorů. Zatím musí být uskladňováno v bezpečných kontejnerech na dočasných úložištích. To by nejenom zlevnilo výrobu elektřiny, ale i zvětšilo množství dostupného jaderného paliva. Zároveň by poklesla rizika při nakládání se současným jaderným odpadem.

Procházka po „jaderné“ republice

Nukleon se už těší na tu čtvrtou generaci... A my můžeme s ním. Co kdyby nás mezitím pozval na malou procházku po „jaderné“ České republice? V České republice máme momentálně devět reaktorů. Nejvíc (šest reaktorů typu VVER) ve dvou jaderných  elektrárnách: v moravských Dukovanech (čtyři reaktory) a v jihočeském Temelíně (dva reaktory). Dvojici malých výzkumných reaktorů najdeme v Centru výzkumu v Řeži u Prahy. A školní jaderný reaktor VR-1 (Vrabec) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Slouží tam k výuce budoucích jaderných inženýrů a techniků.

Tlakovodní VV ER/PWR

Byl vyvinut v SSSR. Ve světě jich běží nejvíce (asi 2/3). K jeho chlazení se používá voda o vysokém tlaku. Jestliže z reaktorové nádoby unikne, probíhající reakce se musí zastavit.

Lehkovodní grafitový reaktor RBMK

Nemoderuje se vodou, nýbrž grafitem. Ohřev probíhá v potrubí. Celé zařízení vytváří  stovky jednotlivých trubek s uranovým palivem, obalených grafitem.

Těžkovodní reaktor CANDU

V kanadském těžkovodním reaktoru CANDU lze využít přírodní uran bez složitých úprav. Zajímavá je na něm výměna paliva. Je možná i za chodu reaktoru: z jedné strany se do reaktorového válce vkládají nové kazety a z druhé strany ihned vytlačují kazety s již vyhořelým palivem.

Varný reaktor BWR

V anglickém varném reaktoru BWR slouží voda jako chladivo i jako moderátor procesů.  Jenže: voda se vaří v tlakové nádobě reaktoru a vzniklá pára se odvádí přímo k pohonu turbíny.

Reaktor Magnox GCR

Se chladil plynem. Oxid uhličitý se po ohřátí přivedl do parogenerátoru a tam předal své teplo vodě ze sekundárního okruhu.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Třetí generace jaderných reaktorů - 2