Třetí generace jaderných reaktorů

Proč Jaderná energie?

Díky tobě, Nukleone, už „tak trochu tušíme“, jak to v jaderné elektrárně chodí. Mimochodem, kde se vůbec vzalo to označení jaderná energie? Těžko určit, kdo ji v polovině 20. století
pojmenoval jako jadernou... Tak či onak, tenhle název se ujal. Asi proto, že vystihuje spoustu fyzikálních procesů probíhajících v mikrosvětě. Používáme ho všichni – vědci, energetici, novináři, studenti, ale i my, žáci základních škol.

Budoucnost je v Jaderné syntéze

Uvolnění energie z uranového paliva v reaktoru umožňuje štěpení jader. Vědci ve světě už vyvíjejí zařízení, které přírodní síly naopak spojí. Věří, že energetická budoucnost lidstva patří právě jaderné syntéze.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Třetí generace jaderných reaktorů