Století atomu - 2

galerie velkých objevitelů

Galerie velkých objevitelů tajemných sil a zákonitostí jaderného světa je rozsáhlá.
Největší vklad v prvopočátcích přinesli manželé Pierre a Marie Curieovi, Otto Hahn, Lise Meitnerová a Fritz Strassmann, Ernst Rutherford nebo Enrico Fermi. Mnozí průkopníci jaderného výzkumu riskovali nemoci z ozáření. Své práci obětovali život.

první jaderný reaktor

Právě Enricu Fermimu vděčíme za první jaderný experimentální reaktor Pile 1. Byl
spuštěn v Chicagu roce 1942. Výsledky všechny ohromily. Probíhající druhá světová
válka však všechno zpomalila. Až v roce 1951 se z reaktoru ve výzkumném centru Arca v americkém státě Idaho vydala po síti k zákazníkům první elektřina pocházející z jádra.

Světlo a st íny

Takže happyend, Nukleone? Vědci a technici to dokázali? Nový zdroj energie
je na světě? Můžeme jásat? Jistě ano! Ale ne tak docela: světlo vždycky provázejí stíny – a v tomhle případe doslova. Jaderný výzkum a energetika měly ambice přispět k zabezpečení
dostatku energie pro průmysl i domácnosti. Vědci také například objevili řadu prostředků a metod pro léčení lidí s onkologickými chorobami... ale bohužel i pro konstrukci atomových a vodíkových pum. První dopadly v srpnu 1945 na japonská města Hirošimu a Nagasaki.
V rozděleném světě se rozběhly velmi drahé a zároveň nebezpečné závody ve zbrojení. Lidstvo je časem mezinárodními úmluvami sice omezilo, ale obrovský arzenál jaderných zbraní stále existuje.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Století atomu - 2