Nukleonovy profese

Které obory musíme studovat, když chceme stavět, anebo řídit jadernou elektrárnu?

My víme, Nukleone, že ty zvládáš všechno, co je třeba o jaderné energii a jaderných elektrárnách vědět a co je nutné umět... To my takové ambice nemáme, ale rádi bychom si ze všech těch možných profesí a oborů, které se nabízejí, vybrali jeden a tomu se pořádně
věnovali. Co ty na to? No rozhodně jděte do toho! Tohle jsou profese, které vás nejen budou bavit, ale jsou i velmi vysoko ceněné. V dnešní jaderné energetice ale nalezne  uplatnění nejen mladý inženýr-energetik, jaderný fyzik, specialista na informační  technologie nebo ekonom... Na bezpečném a spolehlivém chodu jaderných provozů se bezprostředně podílejí také chemici, zdravotníci a hygienici, geologové, hasiči a bezpečnostní technici a řada dalších důležitých a nezastupitelných profesí. Ale pozor! Vývoj, projekce, výstavba, montáž, vybavení i provoz jaderné elektrárny jsou výsledkem dobře odvedené a bezchybně zorganizované
týmové práce. Proto by při dnešním rozmachu oborů, jež úzce spolupracují s jadernou energetikou, nestačilo, aby se do složitého díla pustil zájemce nebo zájemkyně, kteří se už nechtějí dále vzdělávat a specializovat. Vlak inovací by jim rychle ujel. Takže! Nukleone?
Není až tak důležité, pro jaké konkrétní studium se rozhodnete, nýbrž co si ze školy odnesete do života. Čím a jak můžete přispět k dalšímu rozvoji jaderné energetiky u nás. Volte srdcem. Řiďte se rozumem.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Nukleonovy profese