Nukleon a kámen mudrců

UMĚJÍ už lidé zacházet s vyhořelým palivem?

A co si myslíš, Nukleone, o alchymii? Výroba zlata, hledání nesmrtelnosti pomocí kamene mudrců? Nechceš se plést do cesty kouzelníkům z Bradavic? A už vůbec se nepouštět do  křížku s Tím, jehož jméno tady raději nebudeme vyslovovat?... Mohl bys nám místo toho prozradit něco o moderních „kouzlech“, která provozují vědci s odpadem vznikajícím při výrobě jaderné energie. Lidé netvoří pouze nové a užitečné produkty, ale také odpady. V jaderné energetice jde o zčásti vyhořelé palivo, ale i o některé kontaminované neenergetické
produkty (kovové konstrukce, ucpávky, rukavice apod.). Každý takový odpad musí z blízkosti člověka, zvířat i rostlin jednou provždy zmizet.

přepracování použitého paliva

Nukleone, není tohle všechno pro techniky, kteří s radioaktivním materiálem pracují, příliš nebezpečná činnost? Poradí si s tím věda pomocí svých „kouzel“? No, to jsme zvědaví...
Francouzští inženýři zapojili do přepracování použitého paliva ve specializovaném centru v La Hague roboty a dálkově řízené manipulátory. Z palivových kazet nejdříve odstraní ochranné obaly. Obnažené palivové články rozsekají a rozpustí v kyselině dusičné.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Nukleon a kámen mudrců