Jádro a ostaní energie - 2

ENERGIE Z VODY

Lidé energii řek a potoků využívají už stovky let. Vodní mlýny dnes nahradily větší i menší vodní elektrárny, v nichž proud vody pohání turbíny, které pak vyrábějí elektřinu. Mohou stát i na malých řekách, ale výkon těchto malých elektráren dnes nestačí poptávce. Abychom pokryli alespoň část spotřeby našich strojů a přístrojů, musí se stavět velké elektrárny na velkých řekách, nejlépe v úzkých údolích, kde má voda velký spád. Čím větší je totiž výškový rozdíl mezi hladinou vody v přehradě a výtokem z přehrady, tím více elektřiny se v ní vyrobí. Rychlost vodě, která roztáčí turbínu, totiž dodává gravitace. Vodní elektrárny jsou velmi pružné. Dokáží začít elektřinu vyrábět mnohem rychleji než tepelné elektrárny, některé se rozběhnou naplno už během vteřin. Pokud je tedy náhle zapotřebí hodně elektřiny, vodní elektrárny se sepnou jako první a mohou pracovat naplno, než se zapnou pomalejší tepelné elektrárny. Jak dlouho mohou pracovat na plný výkon, to ale závisí na přízni počasí, tedy na deštích.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V poslední době přibývá elektřiny vyrobené ze zdrojů, které nemůžeme přímo vyčerpat: třeba slunečního záření nebo větru (ten také nepřímo pohání Slunce, jež ohřívá, a tím „promíchává“ naši atmosféru). Na rozdíl od tepelných elektráren nevypouštějí žádné emise, ale jsou zase závislé na přízni či nepřízni počasí. Když nesvítí či nefouká vítr, nevyrábějí. Bez elektřiny se neobejdou jen naše chladničky či televize, ale také třeba nemocnice. Jeden panel nebo „větrník“ samy o sobě mnoho elektřiny nedokáží vyrobit. Kdyby měla Česká republika vyrábět elektřinu jen ze Slunce, musely by panely pokrývat zhruba dva tisíce čtverečních kilometrů. Stejné množství elektřiny dokáže vyrobit pět temelínských elektráren, které by i s ochrannou zónou pokryly plochu jen necelých deset čtverečních kilometrů.
Elektřina z obnovitelných zdrojů si přesto hlavně v příhodných oblastech, kde je hodně Slunce či větru, své místo určitě najde.

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Jádro a ostaní energie - 2