Jaderné palivo

Jak vypadá jaderné palivo?

Nukleone, jak vypadá palivo v jaderné elektrárně? My už sice víme, že se z něj s pomocí štěpné reakce uvolňuje energie, ale co to vlastně je jaderné palivo?str14.jpg První pohled na jaderné palivo není vábný: spatříme jakési šedočerné tablety. Ukládají se do kovových palivových tyčí a ty zase do ucelené kazety. Nukleon to může upřesnit: jedná se o oxid uraničitý s obohaceným uranem U235. Do aktivní zóny reaktoru se vkládá v tzv. palivových souborech – a ještě tam musí vybýt místo pro regulační tyče. Palivové soubory jsou uspořádány v tzv. hexagonální mříži. Palivo v současných typech reaktorů setrvá 4–5 let. Pokaždé, když je reaktor nakrátko odstaven z provozu, vyjme se čtvrtina, resp. pětina objemu vloženého paliva.

Co se s ním stane, když v reaktoru „shoří“?

Počkej, Nukleone... A jak se nakládá v jaderných elektrárnách s vyhořelým palivem a odpady – třeba ve srovnání s klasickými uhelnými elektrárnami? Před začátkem zimy leží na skládkách
u každé uhelné elektrárny tisíce tun uhlí. A několik desítek tisíc tun popela a strusky se odtamtud rok co rok musí odvézt na skládku. Kolik emisí CO2, SO2, polétavého prachu a dalších zdraví poškozujících látek přitom uniká do ovzduší!

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Jaderné palivo