Fermi Enrico

Enrico Fermi 

Italský fyzik Enrico Fermi se narodil jako nejmladší ze tří dětí v rodině železničního zaměstnance 29. září 1901 v Římě, zemřel 28. listopadu 1954 v americkém Chicagu. Proslul díky výzkumům jaderných reakcí. Věnoval se také zkoumání beta- a gama- záření. Spolupracoval na vývoji prvního jaderného reaktoru a snažil se přispět k prohloubení kvantové teorie.
Enrico Fermi
Enrico Fermi

Přírodní vědy ho uchvátily už jako malého chlapce, proto poté studoval na univerzitě v Pise, kde promoval v oboru fyzika roku 1922. Studoval i na Univerzitě Leiden a v Georg-August University of Göttingen. Na univerzitě v Římě pak od roku 1926 vyučoval teoretickou fyziku. Jeho ženou byla od 1928 až do roku 1954 Laura Fermi. Narodili se jim dvě děti Nella Fermi, Giulio Fermi.

Když se Fermi dozvěděl o objevu umělé radioaktivity, okamžitě se tím začal  zabývat a o měsíc později již publikoval první aktivace neutrony uvolňovanými působením paprsků alfa na berylium. V roce 1934 udělal Fermi pokus. Mezi zdroj neutronů a stříbrnou fólii vložil vosk a indukovaná radioaktivita stříbra se zvýšila stokrát. Srážkami s lehkými atomy vosku se neutrony zpomalily, což byla cesta k objevu štěpení uranu.

O čtyři roky později získal Fermi za fyziku za potvrzení existence nových radioaktivních prvků vytvořených neutronovým ozařováním a také za objev jaderných reakcí způsobených ozařováním pomalými neutrony Nobelovu cenu. Následně emigroval jako řada jiných vědců do USA, aby uchránil svou rodinu před pronásledováním fašistů, protože jeho žena byla Židovka. V Americe byl zapojen do Projektu Manhattan, který byl zaměřen na konstrukci atomové bomby.

Za svou práci byl také oceněn Medailí Maxe Plancka a Hughesovou medailí

Zajímavost: Stý prvek periodické tabulky - fermium - který byl objeven roku 1952 – nese jméno právě po vědci Enricu Fermim.

(zdroj: nukleon a wikipedia)

Loading...

Nukepedia - osobnosti

Loading...

Nukepedia - osobnosti