Dobrý sluha, nebo zlý pán? - 2

PŘIROZENÝ „DEŠTNÍK“

Před zářením z vesmíru nás chrání přirozený „deštník“ – atmosféra tvoří jakýsi ochranný obal naší Země. A pokud jde o radioaktivitu některých prvků – záření, které způsobují,  nepředstavuje za normálních okolností pro lidský organismus žádné skutečné nebezpečí. Jeho dávky jsou zpravidla tak malé, že se s ním naše tělo snadno vyrovná.

Aha, takže kromě bezpečné výroby jaderné energie v jaderných elektrárnách už vlastně žádné další zdroje radioaktivity neexistují, a proto se vlastně není čeho bát?

O užitečnosti výroby jaderné energie jsme už mluvili a o její bezpečnosti ještě
bude řeč. Ale je třeba ještě doplnit, že (vedle radioaktivních prvků v zemské kůře) záření vydávají také některé produkty lidských činností. Nepatří k nim pouze emise ze spalování uhlí, plynu, dřeva a jiných materiálů, ale třeba i televizní vysílání, medicínská technika (například rentgen), některá léčiva, různé průmyslové materiály a zařízení apod. Platí to, co už bylo řečeno, za normálních okolností a při dodržování bezpečnostních pravidel jsou dávky tohoto záření tak malé, že nepředstavují prakticky žádné riziko.

Dobrý sluha?

Záření může být právě tak dobrým sluhou: například sloužit léčbě nádorových
onemocnění, jako zlým pánem: například při jaderných haváriích (o těch bude ještě řeč) vyvolat nemoc z ozáření, která může postiženému způsobit i smrt.
Odpověď na otázku „Je jádro dobrý sluha, anebo zlý pán?“ může rozhodnout jen člověk tím, jak s ním nakládá.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Dobrý sluha, nebo zlý pán? - 2