Dobrý sluha, nebo zlý pán?

Je radioaktivní záření nebezpečné, a jak?

Tak, teď nám Nukleone popravdě řekni, jak je to s tou jadernou energií? Že je užitečná,
to už víme. Ale nemůže být také nebezpečná? Co radioaktivní záření? Člověk i příroda jsou vystaveni stálému záření. Je to normální stav, který je dán například přítomností  radioaktivních prvků v zemské kůře, radioaktivita je ovšem také přítomná v kosmickém záření.
Radioaktivní záření je produktem přirozeného štěpení radioaktivních prvků. Proto je nalezneme volně v přírodě okolo nás. Setkáme se s ním prakticky kdekoli a kdykoli: třeba o prázdninách na horách nebo u moře. Působí na nás na hřišti, při venčení psa i při jízdě
na kole. Dobře, Nukleone, radioaktivní záření je tedy úplně normální... Ale není tohle  „normální“ záření přesto nějak nebezpečné?  Co třeba ty paprsky z kosmu?

 

Alfa
(nejslabší)
k ochraně stačí
třeba list papíru

Beta
(nebezpečnější)
ochrana:
kovové štíty
o tloušťce
minimálně
1 mm;

Gama
(nejsilnější a zároveň nejnebezpečnější) –
částice elektromagnetického vlnění se
pohybují rychlostí světla a proniknou
v podstatě kamkoliv.

 

 

 

 

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Dobrý sluha, nebo zlý pán?