Cesta do pravěku a zase zpátky

jak si lidé vyráběli energii a teplo?

Lidé se bez energie neobejdou. Potřebují ji k životu i k práci. Bez ní nemohou ani studovat, cestovat, odpočívat, komunikovat, ani léčit nemocné.
Už pravěcí lidé používali oheň – zajistil jim teplo, světlo a bezpečí. Získali jej díky blesku, až časem se lidé naučili křesat jiskry, udržovat a přenášet ohniště. A když naši prapředci narazili v přírodě na uhlí, jejich ohniště byla vydatnější a trvalejší.
S rostoucím počtem obyvatel Země rostla i potřeba energie. Lidé se ji rozhodli využít pro těžkou práci. Pomohla jim pára a parní stroje, které mj. stály u zrodu lokomotivy a železniční sítě. Jenže ani pára nesvedla všechno. Lidé se začali ohlížet po nové, univerzální energii – elektřině.

alexandro.jpg Alessandro Volta
roku 1800 zkonstruoval
vůbec první zásobárnu
elektrického proudu,
tzv. Voltův článek
andre.jpg André-Marie Ampère
zabýval se magnetismem;
roku 1820 zjistil,
že selenoidní cívka,
do níž zavedl elektrický
proud, projevuje navenek
magnetické účinky;
zkonstruoval galvanometr
a komutátor
georg.jpg Georg Ohm
v roce 1827 zformuloval
zákon, podle nějž proud
procházející obvodem je
přímo úměrný elektrickému
napětí
jj.jpg J. J. Thomson
objevil a popsal elektron;
od základů změnil tehdejší
poznání lidí o elektřině
a podstatě řady
elektrických jevů; položil
základy k nové éře tzv.
částicové fyziky a k formulaci
kvantové teorie
i teorie relativity
 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Cesta do pravěku a zase zpátky