Bezpečnost nadevše - 2

Může v jaderné elektrárně dojít k havárii?

Nukleone, teď už víme, v čem spočívá nebezpečí jaderného záření. Ale jak je to s bezpečností provozu jaderné elektrárny? Jaderné reaktory pro energetické nebo  výzkumné účely lidé postupně postavili na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy. Všechny jim dlouho a dobře slouží, ale některé z nich časem postihly drobnější, nebo i vážnější poruchy a havárie. Státy i mezinárodní dozorčí orgány proto o bezpečnost jejich provozu pečují. Mimo jiné vytvořily pro tyhle účely Mezinárodní stupnici jaderných událostí.

první velmi těžké HAVÁRIE sedmého stupně

První velkou havárií bylo roztavení II. reaktoru americké jaderné elektrárny Three Mile Islands v roce 1979. Do atmosféry při ní uniklo velké množství radioaktivního plynu a radioaktivního jódu. Mnohem tragičtější byly důsledky experimentu na ukrajinské jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu v roce 1986. Nepodařil se: dramaticky se přehřál jeden
z reaktorů a praskl. Z jeho otevřených trosek začalo stoupat rozbitou střechou gama záření. Ovzduší zamořil radioaktivní mrak, který ohrožoval západ tehdejšího Sovětského svazu, ale i Skandinávii a střední Evropu. Do trojice největších katastrof jaderných elektráren patří i ta v japonské Fukušimě z roku 2011. Obrovské přílivové vlny tsunami vyvolané zemětřesením rozbily systém ochranných hrází před elektrárnou. Zaplavily areál, vyřadily z provozu generátory pro nouzové chlazení reaktorů. To mělo za následek prudký růst teploty a tlaku, zvýšení radiace a sérii výbuchů plynů. Japonští technici obětavě hasili zasažený areál i mořskou vodou, obrovské praskliny zalévali betonem, polymery i tzv. vodním sklem,  evakuovali na 200 000 lidí z okruhu 40 km poblíž elektrárny, ale úniku radioaktivního jódu
a césia se zabránit nepodařilo.

 

 
Nukleon > Příběh o budoucnosti > Bezpečnost nadevše - 2